Kim jesteśmy i co oferujemy

Centrum Informacji Turystycznej Opawa od 2003 roku jest oficjalnym centrum informacji turystycznej i jest certyfikowane przez Czeską Centralę Ruchu Turystycznego CzechTourism i Stowarzyszenie Centrów Informacji Turystycznej RCz (A.T.I.C. ČR). Nasza główna działalność polega na bezpłatnym dostarczaniu przede wszystkim turystycznych informacji o mieście i okolicy. Centrum Informacji Turystycznej Opawa (po czesku TIC Opava) w ramach struktury organizacyjnej Magistratu Miasta Opawy podlega wydziałowi Biura Prezydenta Miasta.

Przekazujemy informacje o:

 • atrakcjach turystycznych miasta Opawy
 • placówkach kulturalnych w mieście i ich programach
 • obiektach zakwaterowania i obiektach restauracyjnych
 • połączeniach komunikacyjnych
 • możliwościach rekreacji w rejonie turystycznym Śląsk Opawski
 • turystyce pieszej i rowerowej w mieście i okolicy
 • imprezach organizowanych w mieście i okolicy
 • usługach w mieście

Dodatkowymi usługami są:

 • sprzedaż map i przewodników
 • sprzedaż pamiątek związanych z Opawą
 • sprzedaż biletów wstępu na wybrane imprezy społeczne i sportowe
 • usługi kopiowania (formaty A3 i A4, tylko czarno-białe)
 • zapewnianie wstępu na wieżę miejską Hláska
 • usługi przewodników