Podział miasta - części miasta (dzielnice)

Centralny rejon miasta nie dzieli się na części i jest zarządzany bezpośrednio przez radę i magistrat miasta. Rejon ten tworzy:

 • część ewidencyjna Město (obszar katastralny Opava-Město)
 • większość części ewidencyjnej Předměstí (obszar katastralny Opava-Předměstí) bez podstawowej części osiedlowej Karlovec
 • część ewidencyjna Kateřinky (obszar katastralny Kateřinky u Opavy)
 • część ewidencyjna i obszar katastralny Kylešovice
 • większość części ewidencyjnej Jaktař (bez podstawowej jednostki osiedlowej Vávrovická, tworzonej przez cztery domy-bliźniaki)

Peryferyjne rejony miasta są podzielone na osiem samorządowych części miasta (dzielnic).

 • Komárov (część ewidencyjna Komárov tworzona przez obszar katastralny Komárov u Opavy, bez podstawowej jednostki osiedlowej Komárovské Chaloupky)
 • Malé Hoštice (tworzona przez część ewidencyjną i obszar katastralny o tej samej nazwie)
 • Milostovice (tworzona przez część ewidencyjną i obszar katastralny o tej samej nazwie)
 • Podvihov (obszar katastralny Podvihov i część obszaru katastralnego Komárov u Opavy - Komárovské Chaloupky)
 • Suché Lazce (tworzona przez część ewidencyjną i obszar katastralny o tej samej nazwie)
 • Vávrovice (tworzona przez część ewidencyjną Vávrovice na obszarach katastralnych Vávrovice, Držkovice i Palhanec, a także podstawową jednostkę osiedlową Karlovec (część Předměstí na obszarze katastralnym Opava-Předměstí) i podstawową jednostkę osiedlową Vávrovická (cztery domki-bliźniaki w części ewidencyjnej i na obszarze katastralnym Jaktař)
 • Vlaštovičky (tworzona przez część ewidencyjną Vlaštovičky na obszarach katastralnych Vlaštovičky i Jarkovice)
 • Zlatníky (tworzona przez część ewidencyjną o tej samej nazwie i obszar katastralny Zlatníky u Opavy)

 

Części miasta (dzielnice)

 

Komárov

Część miasta Komárov leży na południowy wschód od centrum miasta, na prawym brzegu rzeki Opawy. Pierwsza pisemna wzmianka o jej istnienu pochodzi z 1330 roku. Komárov do 1975 roku był samodzielną gminą, potem został przyłączony do miasta Opawy jako jego dzielnica. Mieszka tu ponad 1300 mieszkańców.

http://www.komarov.cz

Malé Hoštice

Na terenie Malych Hoštic udokumentowano prehistoryczne osadnictwo z młodszej epoki kamiennej. W trakcie badań archeologicznych odkryto tutaj ceramikę i pozostałości kultur rolniczych od VI tysiąclecia przed naszą erą, a kultura pól popielnicowych (1300 p.n.e.) ma w katastrze miejscowości udokumentowane także cmentarzysko. Najstarszym zachowanym zabytkiem architektonicznym w miejscowości jest kapliczka z 1656 roku, poświęcona Janowi Nepomucenowi. W centrum Malych Hoštic znajduje się kaplica Marii Panny, która została poświęcona we wrześniu 1888 roku. Ozdobą tej kaplicy jest obraz Marii Panny Opawskiej, którego autorem jest nieznany barokowy malarz z XVIII wieku.

Od 1945 roku Malé Hoštice razem z Pustymi Jakarticami są częścią powiatu Opawa. Od 1 lutego 1970 roku weszły w skład miasta Opawy. Malé Hoštice mają ponad 1800 mieszkańców.

http://malehostice.opava-city.cz/

Milostovice

Pierwsza wzmianka o Milostovicach pochodzi z 1255 roku. Pierwotnie była to niewielka czysto czeska miejscowość o charakterze rolniczym. W 1899 roku założono tutaj spółdzielczą gorzelnię, która jednak z końcem XX wieku przestała działać. W 1930 roku miejscowość została zelektryfikowana, a trzy lata później zbudowano tutaj pomnik na część słynnego, pochodzącego stąd pedagoga i pisarza Vincenca Praska. Obecnie Milostovice mają 270 mieszkańców.

http://milostovice.opava-city.cz/

Podvihov

Povihov znajduje się na południowym wschodzie Opawy, około 8,5 km od centrum miasta. Ta część miasta ma prawie 500 mieszkańców.

http://podvihov.opava-city.cz

Suché Lazce

Pierwsza wzmianka o miejscowości Suché Lazce pochodzi z 1377 roku z dokumentu o podziale księstwa opawskiego. Suché Lazce leżą po obu stronach historycznej granicy właściwego Śląska i tzw. morawskich enklaw na Śląsku. Miejscowość Suché Lazce weszła w skład Opawy 1 stycznia 1979 roku. W tym dniu do Opawy została przyłączona także wschodnia część Přerovca, dotychczas należąca do Novych Sedlic. Suché Lazce mają ponad 1000 mieszkańców.

http://www.suchelazce.cz/

Vávrovice

Vávrovice są częścią miasta Opawy, złożoną z trzech wsi Vávrovice, Držkovice i Palhanec. Vávrovice leżą około 5,5 km na północny zachód od centrum Opawy, na prawym brzegu rzeki Opawy, która na wysokości wioski tworzy granicę z Polską. Odpowiednikiem Vávrovic po polskiej stronie jest wieś Wiechowice (po czesku - Vehovice). Przez Vávrovice prowadzi linia kolejowa Ołomuniec – Opawa. Ta część miasta ma niespełna 1000 mieszkańców.

http://vavrovice.opava-city.cz

Vlaštovičky

Część miasta Vlaštovičky należy historycznie do tzw. morawskich enklaw na Śląsku. Pierwsza pisemna wzmianka o Vlaštovičkach pochodzi z 1230 roku. Obszar nowoczesnej części miasta został przyłączony do Opawy w 1976 roku, Na terenie miejscowości znajduje się warsztat pracy chronionej, należący do Charitas Opawa, który zapewnia pracę osobom niewidomym, niedowidzącym i upośledzonym psychicznie i jest przewidziany dla osób z najcięższą niepełnosprawnością. Na stałe w miejscowości mieszka niespełna 400 osób.

http://vlastovicky.opava-city.cz

Zlatníky

O Zlatníkach wspomniano po raz pierwszy w 1256 roku, gdy król Przemysł II potwierdził przynależność wsi do klasztoru w Velehradzie. Później majątek Zlatníky należał na przykład do rodziny Vlków z Konecchlumí i przez wiele lat do Mošów z Bittendorfu. Historia Zlatníków jest poza tym wspólna z majątkiem Stěbořice. Od 1976 roku Zlatníky są częścią miasta Opawy – dziś jako jego samorządowa dzielnica z ponad 300 mieszkańcami.

http://zlatniky.opava-city.cz