Pravidla používání dětského hřiště v době koronaviru

Upraveno: 20.03.2021
Ilustrační obrázek

Vážení občané,

mějte prosím na zřeteli, že setkávání se i ve venkovních podmínkách může být okamžikem přenosu virů. Proto je nutné, abyste na dětském hřišti dodržovali následující pravidla: neodkládat ochranu dýchacích cest, tedy mít stále roušku či respirátor, tato povinnost se týká i dětí! Je také potřeba dodržovat dostatečné rozestupy. Zakázáno je konzumovat nápoje a potraviny a samozřejmostí po návratu domů by mělo být důkladné umytí rukou.

Žádáme, abyste svým zodpovědným přístupem chránili sebe i své okolí.

Pakliže by tato pravidla nebyla dodržována, muselo by město přistoupit k uzavření dětských hřišť.