Obecně závazné vyhlášky

Místní poplatek za psa

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psa v příloze.

Základní informace: Místní poplatek ze psa se platí u psů starších 3 měsíců.  V současnosti obecně závazná vyhláška stanovuje výši poplatku následovně:

ZÁKLADNÍ SAZBA ZA 1. PSA 600,- Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA 900,- Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ZA 1. PSA 200,- Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA

300,- Kč

 

Místní poplatek za komunální odpad

 

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je povinen uhradit každý občan statutárního města Opavy, přihlášený zde k trvalému pobytu, dále cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo který na území ČR pobývá přechodně na dobu delší než 90 dnů, osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Dále poplatek za komunální odpad platí majitelé nemovitostí na území statutárního města Opavy zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, v nichž není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Nadále jsou osvobozeni poplatníci do věku tří let. Úleva ve výši 360 Kč ze sazby poplatku se poskytuje poplatníkům: starším 3 let do dosažení věku 18 let, osobě starší 70 let a příjemci invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Invaliditu je potřeba doložit aktuálním potvrzením z OSSZ Opava.

Výše poplatku je stanovena na 900 Kč za rok na osobu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad v příloze.

Noční klid a regulace hluku

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje opatření směřující k ochraně před hlukem v době nočního klidu a v období pracovního volna. Vyhláška nařizuje zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 do 13 hodin a od 19 do 22 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů a podobně.

Najdete v ní také vymezení výjimečných případů pro kratší dobu nočního klidu v souvislosti s konáním tradičních akcí a slavností.

Bližší informace najdete na stránce - akce konané po 22. hodině.

Obecně závazná vyhláška v příloze.

 

 

Ke stažení