Svoz bioodpadu - přerušení

Publikováno: 29.11.2020
Upraveno: 29.11.2020
Ilustrační obrázek

S přicházejícím zimním obdobím skončí také svoz bioodpadu v Opavě i jejích městských částech. Pracovníci technických služeb jej budou vyvážet podle harmonogramu až do 4. prosince. Poté bude do jara následovat přestávka. 

„Tímto prodloužením trvání svozu vycházíme vstříc požadavkům občanů města z loňského roku, kdy byl svoz bioodpadu ukončen podstatně dříve,“ objasnil náměstek primátora Michal Jedlička, který má ve své gesci Technické služby Opava. 

„Podmínkou úspěšného vyvezení bude nepřimrznutý obsah. Bude-li mrznout a nádoba bude celou noc venku, není možné, aby obsluha její obsah násilím dobývala, a to i s ohledem na možnost zničení nádoby,“ upozornil provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. 

Pokud by se lidé chtěli po ukončení svozu zbavit bioodpadu, pak jej můžou, stejně jako po celý rok, uložit do sběrných dvorů na ulicích Bílovecká, Hálkova či Přemyslovců. Jejich aktuální provozní doba je zveřejněna na webových stránkách technických služeb www.tsopava.cz.