O mieście

Podstawowe informacje o mieście

Miasto Opawa (czes. Opava) leży nad rzeką Opawą w urodzajnej dolinie między skrajem Niskiego Jesionika i Niziny Opawskiej (czes. Poopavská nížina). Obecnie Opawa zajmuje obszar prawie 90 km2 i liczy niespełna 60 000 mieszkańców. Opawa jest miastem uniwersyteckim, działa tu Uniwersytet Śląski. Miasto dysponuje także szpitalem.

Nazwa miasta:

Nazwa miasta pochodzi najprawdopodobniej od germańskiego słowa APA i celtyckiego AHWA lub AHAWA, oba oznaczają wodę lub dużo wody. Z połączenia tych nazw powstała czeska nazwa Opava (pol. Opawa), po łacinie Opavia, a po niemiecku Troppau.

Legenda o powstaniu nazwy Opawa:

Przed wieloma wiekami na terenie dzisiejszego miasta spotkali się dwaj wielcy panowie. Przybyli tutaj na polowanie, a ponieważ spodobał im się ten kawałek ziemi, rozstawili tu dwa namioty. Pewnego dnia o świcie wyszli ze swoich namiotów i ujrzeli przejeżdżających kupców. Kupcy przybywali z dalekich wschodnich krajów, a gdy zobaczyli urodzonych panów, zaczęli im oferować swoje towary (drogie kobierce, miecze, sztylety, przyprawy i wszelkie inne dobra), pokazali im też cudownej urody ptaka. Takiego w swoim życiu nigdy jeszcze nie widzieli. I jak to zwykle bywa, obaj szlachcice zapragnęli zdobyć go dla siebie. Kupcy też nie wiedzieli, komu go sprzedać i wybuchła kłótnia. Gdy już się wydawało, że między panami dojdzie do bitki, kupcy ze Wschodu zdecydowali, że pawia weźmie jeden ze szlachciców, a za rok, gdy powrócą, przywiozą takiego samego ptaka drugiemu. Ale w ten sposób tylko dolali oliwy do ognia. Pierwszy pan wykrzyczał, że teraz to on musi wziąć pawia, ponieważ jego żona ma urodziny i on chce go jej podarować, ale drugi pan oczywiście się na to nie zgodził. Już zbliżał się wieczór, gdy prawdopodobnie ten mądrzejszy szlachcic ustąpił i zgodził się, aby pawia wziął ten drugi, że on poczeka, po czym w złości odszedł do swojego namiotu. Tam jednak złość trochę mu przeszła i po jakimś czasie poszedł do drugiego pana, żeby się pogodzić. Razem raczyli się miodem, rozmawiali, gdy nagle pierwszemu szlachcicowi, który nie dostał pawia, przyszło do głowy, że mógłby w tym pamiętnym miejscu zbudować miasto. Wtedy pojawił się jednak problem, jak to miasto będzie się nazywać?! Przedstawiali różne propozycje, wymyślali, ale nic nie wydawało im się dość dobre na nazwę dla ich nowego miasta. Nagle szlachcic, który kupił ptaka, zawołał: „Niech nosi nazwę po owym pięknym ptaku!” Pierwszemu też się to spodobało, ale wydało się trochę za krótkie. Na to drugi pan zawołał, że przecież kłócili się tutaj o pawia (co po czesku brzmi „o páva”), dlatego niech miasto nazywa się Opawa! Obaj zaczęli się cieszyć i świętować. Rzekę, nad którą rozstawili namioty, także nazwali Opawą, a chociaż od tych wydarzeń upłynęło wiele lat, miasto i rzeka wciąż tutaj są.

Herb miasta:

Herbem miasta statutowego Opawy jest przepołowiona tarcza. Na prawym czerwonym polu pół srebrnej orlicy w złotej zbroi (z dziobem, językiem i szponem). Lewe srebrne pole jest przepołowione, w jego prawej połowie trzy czerwone skierowane w dół krokwie.

Najstarsza postać herbu miasta Opawy jest udokumentowana na pieczęci z 1289 roku – gotycka tarcza ze słupem, a na nim trzy krokwie nad sobą. Barwy nie są wprawdzie znane, ale z dużym prawdopodobieństwem chodziło o srebrną i czerwoną, zaczerpnięte z herbu książąt opawskich. Potwierdza to również dokument Rudolfa II z 24 listopada 1579 roku, w którym cesarz na prośbę przedstawicieli miasta wprowadził poprawki do herbu Opawy i ustanowił, że będzie nim „tarcza od góry prosto do dołu pośrodku podzielona, prawa połowa czerwonej lub rubinowej barwy, lewa strona biała lub srebrna, na lewej połowie tej tarczy trzy krokwie czerwonej lub rubinowej barwy, oddzielnie, jedna po drugiej ostrzami w dół skierowane, pozostała część lewej strony tejże tarczy od góry do dołu barwy białej lub srebrnej.” Z czasem jednak prawidłowy wygląd herbu popadł w zapomnienie, srebrną połowę orła zastąpił czarny orzeł śląski, a krokwie zamieniono na fale. Do zasad z przywileju Rudolfa wrócono dopiero w zarządzeniu c.k. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 16 listopada 1895 roku.

Flaga miasta:

Flagę miasta statutowego Opawy tworzą dwa poziome pasy, biały i czerwony, na których jest umieszczony herb Opawy. Stosunek szerokości i długości flagi wynosi 3:5, wielkość herbu jest w stosunku 3:5 do szerokości flagi.

Logo miasta:

Ujęcie wizualne i filozoficzne logo miasta wywodzi się z dwóch źródeł, z których jedno jest historyczne, a drugie może charakteryzować współczesność. Oba jednocześnie wzajemnie się uzupełniają:

1. Legenda o powstaniu nazwy miasta OPAWA – „Kłótnia o pawia (po czesku „o páva“)

2. Gra słów, związana z czeską nazwą miasta Opava - O... PAV... A (co po polsku znaczy – O…PAWIA)

Dlatego w logo miasta wykorzystano symbol pawia, który w charakterystyczny i wyrazisty sposób został tam graficznie wkomponowany.

Logo zawiera następujące znaki szczególne:

 • nazwa miasta (Opava)
 • główny symbol (stylizowany paw)
 • dodatkowy symbol (mała korona – siedziba urzędów królewskich)
 • kolorystyka (dotychczas używana i wywodząca się z herbu miasta Opawy)
 • czerwień (nadaje wyrazistości, barwa królewska)
 • biel (charakteryzuje „białą” Opawę)
 • srebro, szarość (luksus i szlachetność)

Dane geograficzne:

• średnia wysokość nad poziomem morza (centrum miasta)
- 257 m n.p.m.

• najniżej położone miejsce (rzeka pod Komárovem)
- 236,5 m n.p.m.

• najwyżej położone miejsce (Hůrka na południe od Podvihova)
- 529,8 m n.p.m.

• szerokość geograficzna – 49° 56´ szerokości północnej

• długość geograficzna – 17° 54´długości wschodniej

Warunki klimatyczne:

 • średnia roczna temperatura +8,2 oC.
 • średnie roczne opady 640 mm
 • minimalna temperatura -35 oC
 • temperatura maksymalna powyżej +35 °C