Szkoły

Opawa posiada rozwiniętą sieć instytucji oświatowych wszystkich szczebli. Obok zwykłych szkół podstawowych działają tu szkoły o ukierunkowaniu muzycznym, matematycznym czy sportowym, wśród szkół średnich znajdziemy placówki artystyczne czy przemysłowe oraz dwa gimnazja o bogatych doświadczeniach ze współpracy i projektów transgranicznych. Dumą miasta jest Uniwersytet Śląski i na uwagę zasługuje fakt, że Opawa jest jedynym miastem niebędącym stolicą okręgu, które posiada uniwersytet. Uczelnia kształci młodych ludzi w dwunastu podstawowych kierunkach i kilkudziesięciu specjalizacjach, takich ja na przykład ekonomia, nauki filologiczne, dziedziny fizykalne, matematyczne i informatyczne, historia, administracja publiczna i inne.

 

  • Szkoły podstawowe

 

  • Szkoły średnie, pomaturalne szkoły fachowe

 

  • Szkoły wyższe

Uniwersytet Śląski Opawie

 

W razie zainteresowania współpracą prosimy się zwracać do

Ing. Karolína Bořucká
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
Republika Czeska

Tel.: +420 553 756 300
Kom.:  +420 734 648 051
E-mail: karolina.borucka@opava-city.cz