Pozostałe

ELIO Slezsko, a. s.

Spółka handlowa z mniejszościowy udziałem miasta

ADRES:         Holasovice 202, 747 74 Holasovice
TELEFON:     +420 553 665 384
E-MAIL:         elio@mariuspedersen.cz
WEB:             www.mariuspedersen.cz
INFO:             ELIO Śląsk wchodzi w skład spółki Marius Pedersen specjalizującej się w zwózce, składowaniu i likwidacji odpadów, utrzymaniu przestrzeni publicznej oraz rozwoju własnych technologii przeróbki i wykorzystania odpadów. ELIO Śląsk eksploatuje przede wszystkim zwałowisko odpadów w Holasovicach. Spółka wchodzi w skład ponadnarodowej grupy Veolia działającej w ponad 40 krajach świata.

 

Koordynator ODIS, s. r. o.

Spółka handlowa z mniejszościowy udziałem miasta

DYREKTOR:  Ing. Aleš Stejskal, Ing. Jan Dvořák
ADRES:         Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
TELEFON:     +420 596 116 308
E-MAIL:         info@kodis.cz
WEB:             www.kodis.cz
INFO:             Do głównych zadań tej spółki należy zarządzanie zintegrowanym systemem komunikacyjnym Okręgu Morawsko-Śląskiego. Chodzi przede wszystkim o ewidencję i rozdzielanie przychodów między przewoźników, koordynacja wykonów, rozkładów jazdy, przygotowanie podkładów dla zapewnienia dostępu do usług transportowych.

 

Lasy Miejskie Opawa, p. o.

Organizacja użyteczności publicznej miasta

DYREKTOR:  Ing. Radomír Drašák
ADRES:         Skřipov 110, 747 45 Skřipov u Opavy
TELEFON:     +420 553 781 185
E-MAIL:        drasak@mlopava.cz
WEB:            www.mestskelesyopava.cz
INFO:            Lasy Miejskie Opawa są samodzielną organizacją użyteczności publicznej miasta posiadającą osobowość prawną, działa w swoim imieniu i ponosi odpowiedzialność majątkową. Organizacja prowadzi gospodarkę na 2247 ha gruntów, z tego 2162 ha tworzą grunty leśne.

 

Seniorcentrum Opawa, p. o.

Organizacja użyteczności publicznej miasta

DYREKTOR:  Ing. Radim Křupala
ADRES:         Rolnická 24, 746 01 Opava
TELEFON:     +420 553 780 060
E-MAIL:        seniorcentrum.opava@seznam.cz
WEB:            www.scopava.cz
INFO:            Seniorcentrum Opawa świadczy kompleksowe usługi opawskim seniorom. Podstawą działalności jest prowadzenie trzech pensjonatów, które łącznie liczą 144 mieszkania. Oprócz zakwaterowania ta organizacja użyteczności publicznej miasta oferuje służbę opiekuńczą, dostawy obiadów i działania wolnoczasowe w ramach seniorklubu.

 

Północnomorawskie Zakłady Wodociągowe i Kanalizacyjne Ostrawa, a. s.
(SmVaK Ostrava)

Spółka handlowa z mniejszościowy udziałem miasta

ADRES:         28. října 169, 709 45 Ostrava
TELEFON:     +420 596 697 111
E-MAIL:        smvak@smvak.cz
WEB:            www.smvak.cz
INFO:            Spółka SmVaK Ostrava dostarcza wodę pitną do domostw w regionie Moraw Północnych i Śląska oraz troszczy się o odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 

Ośrodek Wolnego Czasu Opawa, p. o.

Organizacja użyteczności publicznej miasta

DYREKTOR:  Mgr. Soňa Wenzelová, DiS.
ADRES:         Jaselská 4, 746 01 Opava
TELEFON:     +420 553 712 100, +420 731 073 077
E-MAIL:        info@svcopava.cz
WEB:            www.svcopava.cz
INFO:            Chodzi o jedyną placówkę szkolną nieformalnego kształcenia zgodnie z ustawą oświatową na terenie miasta Ośrodek Wolnego Czasu oferuje wszystkim grupom wiekowym szeroki wachlarz możliwości spędzania swojego wolnego czasu.

 

Usługi Techniczne Opawa, s. r. o.

Spółka handlowa z mniejszościowy udziałem miasta

DYREKTOR:  Ing. Jan Hazucha
ADRES:         Těšínská 71, 746 01 Opava
TELEFON:     +420 553 759 111
E-MAIL:         ts.opava@tsopava.cz
WEB:             www.tsopava.cz
INFO:             Usługi Techniczne Opawa troszczą się o sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni oraz zwóz odpadów. Oprócz tego Usługi Techniczne mają w swoim zarządzie osiem cmentarzy, kryta basen, kąpielisko miejskie, kompleks stadionu piłkarskiego, stadion zimowy oraz lekkoatletyczny stadion im. Tyrša.