Polityczna reprezentacja miasta

Kierownictwo miasta

Prezydentem miasta przez opawską Radę 20 października 2022 r. został wybrany Tomáš Navrátil, 1. wiceprezydentem Michal Kokošek, zastępcami prezydenta Pavel Meletzký, Vladimír Schreier i etatowym członkiem Zarządu Petr Popadinec.

 

Prezydent   

Ing. Tomáš Navrátil

Telefon: +420 553 756 200
E-mail: primator@opava-city.cz

Asystentka:
Mgr. Bc. Silvie Vltavská
Telefon: +420 553 756 209
E-mail: silvie.vltavska@opava-city.cz

Powierzone odcinki: Dziedzina stosunków zewnętrznych, ruchu turystycznego i współpracy zagranicznej, finansów, audytu wewnętrznego i kontroli, przygotowania i realizacji inwestycji, architekta i urbanizmu włącznie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz zieleni miejskiej i krajobrazowej, Troszczy się także o współpracę z dzielnicami miasta.

 

 

1. wiceprezydent

Ing. Michal Kokošek

Telefon: +420 553 756 202
E-mail: michal.kokosek@opava-city.cz

Asystentka:
Ing. Bc. Olga Ovčáčková
Telefon: + 420 553 756 212 
E-mail: olga.ovcackova@opava-city.cz

Powierzone odcinki: Odcinki majątku (włącznie spółki Lasy Miejskie Opawa), spraw socjalnych (plan wspólnotowy) i prewencji przestępczości, sport dzieci, młodzieży i dorosłych. Hokejowy Klub Opawa sp. z o.o. i Straż Miejska Opawa.

 

Zastępca prezydenta

Ing. Pavel Meletzký, MBA

Telefon: + 420 756 201
E-mail: pavel.meletzky@opava-city.cz

Asystentka:

Mgr. Jana Kolaříková
Telefon: + 420 553 756 211 
E-mail:  jana.kolarikova@opava-city.cz

Powierzone odcinki: Informatyka, kultura (włącznie Opawskiej Organizacji Kulturalnej i Biblioteki im. Petra Bezrucza Opawa), Teatr Śląski Opawa, rozwój miasta i planowania strategicznego (włącznie agend Smart city oraz MA21)

Członek Komitetu Finansowego Okręgu Morawsko-Śląskiego
Wiceprzewodniczący organizacji rejonowej Opawa ANO 2011

 

Zastępca prezydenta 

Ing. Vladimír Schreier

Telefon: +420 756 206
E-mail: vladimir.schreier@opava-city.cz

Asystentka:

Jana Vaňková
Telefon: + 420 553 756 208 
E-mail:  jana.vankova@opava-city.cz

Powierzone odcinki: Usługi techniczne Opawa, energetyka, oświata i prewencja przestępczości (włącznie Organizacji Stołówek Szkolnych Opawa o Ośrodka Wolnego Czasu Opawa), Klub Koszykarski Opawa, Śląski Klub piłkarski Opawa

 

Etatowy Członek Zarządu 

Petr Popadinec

Teefon.: +420 756 207
E-mail: petr.popadinec@opava-city.cz

Asystentka:

Jana Vaňková
Telefon.: + 420 553 756 208 
E-mail:  jana.vankova@opava-city.cz

Powierzone odcinki: Komunikacja, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Opawa, budownictwo (włącznie planowania przestrzennego), środowisko naturalne