Pisarze

Bezruč Petr – Vladimír Jan Nepomuk Vašek

* 15. 9. 1867 Opawa – + 17. 2. 1958 Ołomuniec
Pisarz – poeta.

Urodził się jako pierworodny syn. Vladimír w Brnie skończył Gimnazjum Słowiańskie i podobnie jak ojciec odszedł w 1885 roku do Pragi na Uniwersytet Karola-Ferdynanda aby studiować filologię klasyczną i słowiańską. Studiów jednak nie skończył nie tylko z powodu złych warunków socjalnych i załamania psychicznego, ale także z racji rozczarowania nad hipokryzją patriotyzmu czeskich przedstawicieli życia narodowego. Wrócił z Pragi do Brna, gdzie w 1888 roku stał się urzędnikiem pocztowym na poczcie dworcowej i wytrwał tam aż do przejścia na emeryturę w 1928 roku. Przez pewien czas pracował na poczcie w Místku. Tu wyruszał na długie marsze turystyczne, na których poznał Śląsk Cieszyński i i region ostrawski, zbliżył się z tamtejszym ludem i skierował swoje buntownicze wiersze przeciw jego uciskowi społecznemu i narodowościowemu. Zmarł na gruźlicę i został pochowany w Opawie.

Dzieło Bezruča nie jest wprawdzie obszerne, uzyskało jednak niezwykły oddźwięk, np. zainspirowało ponad 400 utworów muzycznych na jego teksty, tysiące prac graficznych, bibliofilii, medali, obrazów, popiersi i posągów. Jego wiersze, które na świecie są znane jako „Pieśni Śląskie”, ukazały się najpierw w czasopiśmie. Wiersze można podzielić na trzy zakresy tematyczne: wiersze protestu socjalnego, patosu narodowego oraz o charakterze intymnym. Zostały przetłumaczone na ponad 40 języków.