Konkurs organowy

Konkurs młodych organistów został założony w 1978 roku w związku z budową nowych organów koncertowych karniowskiej firmy Rieger-Kloss Opus 3485 we wnętrzu Sali Obrzędów ówczesnego Miejskiego Domu Kultury im. Petra Bezruča – obecnie Biblioteki im. Petra Bezruča. Ponad czterdziestoletnia kontynuacja Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Petra Ebena ze wzrastającą liczbą zgłoszonych także z bardziej odległych krajów pozaeuropejskich jest przekonywającym dowodem nie tylko jego wartości towarzysko-artystycznych, ale także dziś już bezspornego znaczenia dla czeskiego i międzynarodowego ruchu organowego oraz jego stałego miejsca w życiu muzycznym historycznego miasta Opawy. Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Petra Ebena ogłasza Miasto Statutowe Opawa. Jest on urządzany we współpracy z Konserwatorium Kościelnym Zakonu Niemieckiego oraz przy wsparciu Fundacji Czeskiego Funduszu Muzycznego. Uczestnicy konkursu prezentują swoje występy artystyczne na dyspozycyjnie odmiennych instrumentach.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.ebencompetition.cz/