Kulturalne

Opawska Organizacja Kulturalna

DYREKTOR:  Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
ADRES:          Ostrožná 46, 746 01 Opava
TELEFON:      +420 553 791 947
E-MAIL:           obecni.dum@oko-opava.cz
WEB:               www.oko-opava.cz
INFO:  Opawska Organizacja Kulturalna jest organizacją użyteczności publicznej miasta, która urządza cały szereg imprez kulturalnych, wystaw, koncertów i programów animacyjnych dla dzieci. Zapewnia działalność Domu Miejskiego (włącznie ekspozycji muzealnej „Droga miasta”) oraz Domu Sztuki z kościołem p. w. św. Wacława. 

 

Dom Miejski (Ostrožná 46, 746 01 Opava) Pierwotnie budynek Banku Austriacko-Węgierskiego znajduje się na górnym końcu ulicy Ostrožná. Głównym pomieszczeniem towarzyskim jest Sala Burmistrzów, gdzie oprócz obrzędów ślubnych odbywają się bale towarzyskie, koncerty muzyki poważnej lub wieczorki i bankiety firmowe. Na pierwszym piętrze znajduje się stała ekspozycja muzealna o historii Opawy pod nazwą „Droga miasta” podsumowująca historię od czasów pierwszego osadnictwa do końca XX wieku. Galeria Domu Miejskiego na drugim piętrze obiektu służy do realizacji wystaw współczesnej twórczości artystycznej przeważnie artystów regionalnych. Na tym samym piętrze jest także Salonik Schösslera, pomieszczenie towarzyskie z tarasem przeznaczone do odbywania mniejszych imprez kulturalnych i towarzyskich. Suteren opanował klub „Art”, gdzie regularnie odbywają się koncerty, przedstawienia teatralne i inne imprezy kulturalne, włącznie alternatywnych. 

 

Dom Sztuki w Opawie (Pekařská 12, 746 01 Opava) Obiekt jest przebudowany z klasztoru dominikańskiego i obejmuje pomieszczenia wystawowe, podstawową szkołę artystyczną oraz winiarnię „U Přemka”. W skład kompleksu wchodzi także kościół św. Wacława z XIII wieku, gdzie odbywają się obrzędy ślubne, koncerty muzyki poważnej i doniosłe spotkania towarzyskie. Dom Sztuki oferuje wystawy współczesnej sztuki plastycznej, wystawy wybitnych osobistości artystycznych lub przeglądy atelierów wyższych szkół artystycznych.

 

Teatr Śląski Opawa

DYREKTOR:   Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
ADRES:          Horní náměstí 13, 746 69 Opava
TELEFON:      +420 553 621 156
E-MAIL:          vnejsivztahy@divadlo-opava.cz
WEB:              www.divadlo-opava.cz
INFO:              Początki teatru w Opawie sięgają roku 1804. Jego tradycja przetrwała do dnia dzisiejszego i obecnie w ramach Teatru Śląskiego działają dwa zespoły – dramatyczny i operowy (łącznie zespołem baletowym). Aktorzy Teatru Śląskiego na każdy sezon posiadają w repertuarze dziesiątki przedstawień włącznie ponad dziesięciu premier. Głównym celem powołania organizacji użyteczności publicznej miasta Teatr Śląski Opawa jest prowadzenie działalności teatralnej spoczywającej w przygotowaniu i publicznej prezentacji scenicznej zwłaszcza dzieł dramatycznych i muzyczno-dramatycznych. 

 

Biblioteka im. Petra Bezruča w Opawie

DYREKTOR:    Mgr. Zuzana Bornová
ADRES:           Nádražní okruh 27, 746 78 Opava
TELEFON:       +420 553 714 005 
E-MAIL:           okpb@opava.cz
WEB:               www.kpbo.cz
INFO: Biblioteka im. Petra Bezruča dysponuje aktualnie ponad 260 tysiącami książek w 3 oddziałach miejskich i 5 bibliotekach miejscowych w dzielnicach miasta. Oprócz wypożyczania książek Biblioteka im. Petra Bezruča organizuje także wystawy, wykłady i inne imprezy kulturalne.