City Council Departments

Kancelář primátora – Mayor’s Office

Kancelář tajemníka – Secretary’s Office

Odbor dopravy – Transport Department

Odbor finanční a rozpočtový – Finance and Budget Department

Odbor hlavního architekta a územního plánu – Main Architect and Local Planning Department

Odbor informatiky – Department of Informatics

Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti – Department of Inspection, Internal Audit and Security

Odbor majetku města – City Property Department

Odbor obecní živnostenský úřad – Trade Office Department

Odbor právní a organizační – Legal and Organizational Department

Odbor přípravy a realizace investic – Department of Investment Preparation and Realization

Odbor rozvoje města a strategického plánování – Department of City Development and Strategic Planning

Odbor sociálních věcí – Department of Social Affairs

Odbor školství – Department of Education

Odbor vnitřních věcí – Department of Internal Affairs

Odbor výstavby – Construction Department

Odbor životního prostředí – Environmental Department

Městská policie – City Police