Současnost

Základní informace, úřad městské části, infrastruktura, občanská vybavenost, dopravní situace a obslužnost, spolkový a kulturní život, podnikání, příležitost pro rozvoj městské části.

Základní informace – Městská část Komárov se rozkládá se jihovýchodním směrem od centra města, na pravém břehu řeky Opavy. První písemná zmínka o jeho existenci pochází z roku 1330. Komárov byl do roku 1975 samostatnou obcí, poté byl přičleněn k městu Opava jako jeho městská část. K 1. lednu 2010 měl 1 348 obyvatel.

Úřad městské části – Starosta městské části je neuvolněný, na údržbové a úklidové práce jsou zaměstnáni pracovníci v rámci dohod o pracovní činnosti.

Infrastruktura – Komárov je plynofikován, je zde zaveden vodovod. Kanalizace dosud vybudována nebyla, projektová příprava je ve fázi územního rozhodnutí.

Občanská vybavenost – V obci se nachází základní škola (1.-5. ročník), mateřská škola, kulturní dům (objekt Orlovny), obecní dům, knihovna, kostel Sv. Prokopa s farou (obsazený farní úřad) a hřbitovem, pošta, tři restaurace a několik prodejen (potraviny, řeznictví atd.). Ve sportovním areálu se nachází fotbalové hřiště a víceúčelové kurty, dětem jsou k dispozici dvě dětská hřiště. V městské části je rovněž umístěna ubytovna se sociálními byty.

Dopravní situace, obslužnost – Středem městské části prochází frekventovaná komunikace I/11 z Ostravy do Opavy, denně po ní projede 18 000 vozidel, což je v rámci města Opava 2. nejvyšší frekvence. Opravy místních komunikací se prozatím odkládají z důvodu připravované stavby kanalizace. Kolem severního okraje městské části prochází železniční trať č. 316 Opava-východ – Ostrava-Svinov, železniční stanice byla rekonstruována v rámci elektrifikace trati. Dopravní obslužnost je zajišťována především Městským dopravním podnikem Opava, a.s. a v současné době je vyhovující.

Spolkový a kulturní život – V Komárově působí Sbor dobrovolných hasičů (SDH), SK Komárov (fotbal, volejbal, tenis, florbal, turistika), FKH Komárov (rekreační sporty – fotbal), Jednota Orla, dále myslivecké sdružení, organizace Českého Červeného kříže. Všechny tyto organizace se podílejí na společenském a kulturním životě obce. Aktivity pro děti vyvíjí zejména SK (fotbal – žactvo a dorost), SDH, základní škola, Jednota Orla a také farní úřad. Městská část vydává informační dvouměsíčník Komárek.

Podnikání – V městské části sídlí několik významných podniků – IVAX PHARMACEUTICALS (léčiva), AKZO NOBEL (barvy), KOMAS, dále například Hornoslezská společnost, velkosklad a prodej plastového nábytku nebo velkosklad surovin na výrobu cukrovinek. Dále zde nalezneme tři autosalóny, tři restaurace a drobné podnikatele – zedníci, zámečníci, cykloopravna a podobně. V městské části je evidováno celkem 260 aktivních IČ.

Příležitosti pro rozvoj MČ – Velký význam pro další rozvoj obce bude mít výstavba severního obchvatu, který bude navazovat na jižní obchvat Opavy. Vzhledem k množství průmyslových podniků však nelze očekávat úplné vytěsnění nákladní dopravy z centra městské části. Záměrem je další rozvoj ploch pro individuální bytovou výstavbu a posílení rezidenční funkce městské části. To je však podmíněno také dalším rozvojem občanské vybavenosti (obec např. usiluje o získání stomatologa, kterému nabízí ordinaci i s bytem apod.) Další příležitostí může být otevření štěrkovny západně od obce, po jejímž vytěžení a zatopení může vzniknout rekreační areál.