Současnost

Základní informace, úřad městské části, infrastruktura, občanská vybavenost, dopravní situace a obslužnost, spolkový a kulturní život, podnikání, příležitost pro rozvoj městské části.

Základní informace – Městská část Komárov se rozkládá se jihovýchodním směrem od centra města, na pravém břehu řeky Opavy. První písemná zmínka o jeho existenci pochází z roku 1330. Komárov byl do roku 1975 samostatnou obcí, poté byl přičleněn k městu Opava jako jeho městská část. K 1. lednu 2010 měl 1 348 obyvatel.

Úřad městské části – Starosta městské části je neuvolněný, na údržbové a úklidové práce jsou zaměstnáni pracovníci v rámci dohod o pracovní činnosti.

Infrastruktura – Komárov je plynofikován, je zde zaveden vodovod. Kanalizace dosud vybudována nebyla, projektová příprava je ve fázi územního rozhodnutí.

Občanská vybavenost – V obci se nachází základní škola (1.-5. ročník), mateřská škola, kulturní dům (objekt Orlovny), obecní dům, knihovna, kostel Sv. Prokopa s farou (obsazený farní úřad) a hřbitovem, pošta, tři restaurace a několik prodejen (potraviny, řeznictví atd.). Ve sportovním areálu se nachází fotbalové hřiště a víceúčelové kurty, dětem jsou k dispozici dvě dětská hřiště. V městské části je rovněž umístěna ubytovna se sociálními byty.

Dopravní situace, obslužnost – Středem městské části prochází frekventovaná komunikace I/11 z Ostravy do Opavy, denně po ní projede 18 000 vozidel, což je v rámci města Opava 2. nejvyšší frekvence. Opravy místních komunikací se prozatím odkládají z důvodu připravované stavby kanalizace. Kolem severního okraje městské části prochází železniční trať č. 316 Opava-východ – Ostrava-Svinov, železniční stanice byla rekonstruována v rámci elektrifikace trati. Dopravní obslužnost je zajišťována především Městským dopravním podnikem Opava, a.s. a v současné době je vyhovující.

Spolkový a kulturní život – V Komárově působí Sbor dobrovolných hasičů (SDH), SK Komárov (fotbal, volejbal, tenis, box, gymnastika), Jednota Orla, dále myslivecké sdružení, klub důchodců, organizace Českého Červeného kříže. Všechny tyto organizace se podílejí na společenském a kulturním životě obce. Aktivity pro děti vyvíjí zejména SK (fotbal – žactvo a dorost), SDH, základní škola, Jednota Orla a také farní úřad. Městská část vydává informační občasník Komárek.

Podnikání – V městské části sídlí několik významných podniků – IVAX PHARMACEUTICALS (léčiva), AKZO NOBEL (barvy), KOMAS, dále například Hornoslezská společnost, velkosklad a prodej plastového nábytku nebo velkosklad surovin na výrobu cukrovinek. Dále zde nalezneme dva autosalóny, dvě restaurace a drobné podnikatele – zedníci, zámečníci, cykloopravna a podobně. V městské části je evidováno celkem 260 aktivních IČ.

Příležitosti pro rozvoj MČ – Velký význam pro další rozvoj obce bude mít výstavba severního obchvatu, který bude navazovat na jižní obchvat Opavy. Vzhledem k množství průmyslových podniků však nelze očekávat úplné vytěsnění nákladní dopravy z centra městské části. Záměrem je další rozvoj ploch pro individuální bytovou výstavbu a posílení rezidenční funkce městské části. To je však podmíněno také dalším rozvojem občanské vybavenosti (obec např. usiluje o získání stomatologa, kterému nabízí ordinaci i s bytem apod.) Další příležitostí může být otevření štěrkovny západně od obce, po jejímž vytěžení a zatopení může vzniknout rekreační areál.