Základní a mateřská škola

Naše organizace je tvořena úplnou Základní školou s 1.-5. ročníkem ZŠ a odloučenou školní družinou v městské části Opava-Komárova třemi Mateřskými školami, z nichž dvě se nacházejí v městských částech Komárov a Podvihov. Třetí Mateřská škola je pracovištěm v obci Nové Sedlice. Ve všech odloučených pracovištích mimo školní družiny, plně fungují výdejny stravy tzn., že součástí organizace jsou 4 výdejny stravy.

Web: www.zsmsopavakomarov.cz

Kontakty

Ředitel (Mgr.Tomáš Weicht)
tel: 553 794 129
E-mail: zskomarov@seznam.cz

MŠ Komárov
tel.: 553 794 155
E-mail: mskomarov@seznam.cz

Mateřská škola Opava-Podvihov
tel.: 553 794 483
E-mail: mspodvihov@seznam.cz

Mateřská škola Nové Sedlice
tel.: 553 677 119

Školní družina Opava – Komárov
tel.: 605 240 700