Členové zastupitelstva

Ing. Lumír Měch
starosta

Ing. Michal Kubesa
místostarosta

Bc. Eva Murová
předsedkyně finančního výboru, členka kulturního a sportovního výboru

Mgr. Bc. Milan Trulej LL.M., MBA
předseda kontrolního výboru

Ing. Jiří Bittner
předseda kulturního a sportovního výboru

Vladimír Vicherek
člen finančního výboru

Zuzana Smolková
členka finančního výboru, členka kulturního a sportovního výboru

Ludmila Říčná
členka kontrolního výboru, členka kulturního a sportovního výboru

Bc. Jiří Kubesa
člen kontrolního výboru, člen kulturního a sportovního výboru