Členové zastupitelstva

Ing. Lumír Měch
starosta

Ing. Jiří Bittner
místostarosta

Mgr. Bc. Milan Trulej
předseda kontrolního výboru

Bc. Eva Murová
předsedkyně finančního výboru

Ing. Michal Kubesa
předseda kulturního a sportovního výboru, člen kontrolního výboru

Ing. Drahomíra Kozárková
členka kontrolního výboru

Vladimír Vicherek
člen finančního výboru, člen kulturního a sportovního výboru

Karel Neuwirth
člen finančního výboru

pí Ludmila Říčná
členka kulturního a sportovního výboru

Bc. Jiří Kubesa
člen kulturního a sportovního výboru

MVDr. Radka Žůrková
členka kulturního a sportovního výboru