Klub důchodců

Klubu důchodců působí v obci od května roku 2011.

Každé první úterý v měsíci se od 15.00 hod. schází  důchodci v místnosti hasičské zbrojnice a sami si připravují tematicky zaměřené akce např. Mikulášské posezení, výroba vánočních a velikonočních dekorací, přednášky nebo besedy. Naši důchodci pořádají také nenáročné turistické vycházky. Trasy jsou vždy zvoleny tak, aby je bez problémů a v pohodě zvládli i ti z nás, kteří mají zdravotní handicap.

Klub důchodců v Komárově funguje, a to je pozitivní zpráva i pro ty, kteří mezi nás ještě nepřišli. Zvláště by to měla být výzva pro muže (ale samozřejmě i pro všechny ostatní), kteří mohou přinést spoustu nových a dobrých nápadů a obohatit tak naši činnost.