Orel jednota Opava-Komárov

Komárovský Orel po založení roku 1921 fungoval za první republiky, v době německé okupace byl zakázán. Mezi lety 1945 – 48 činnost na krátko obnovil, načež byl po únoru 1948 opět zakázán. Po roce 1989 doslova z prachu Orly pozvedla rodina Ondřejkova. Orlům byl po revoluci vcelku rychle navrácen původní objekt Orlovny. Ta v současné době slouží nejen členům orelské jednoty, ale také pro sportovní a kulturní vyžití široké veřejnosti.

 

Starosta Orla jednoty Opava-Komárov Mgr.Bc. Milan Trulej

email: starostaorel.komarov@gmail.com

 

Pronájem Orlovny:

Vyřizuje člen rady Radim Dedek

mobil: 737 321 515
email:  orel.komarov@gmail.com

 

Kalendář obsazenosti Orlovny

Webové stránky: http://orel-komarov.webnode.cz/