Složení výborů zastupitelstva

výbor finanční:
Bc. Eva Murová – předsedkyně, Vladimír Vicherek, Zuzana Smolková

výbor kontrolní:
Mgr. Bc. Milan Trulej LL.M., MBA – předseda, Ludmila Říčná, Bc. Jiří Kubesa

výbor kulturní a sportovní:
Ing. Jiří Bittner – předseda, Bc. Eva Murová, Ludmila Říčná, Zuzana Smolková, Bc. Jiří Kubesa