Složení výborů zastupitelstva

výbor finanční:
Bc. Eva Murová – předsedkyně, p. Vladimír Vicherek, p. Karel Neuwirth

výbor kontrolní:
Mgr. Bc. Milan Trulej  – předseda, Ing. Drahomíra Kozárková, Ing. Michal Kubesa

výbor kulturní a sportovní:
Ing. Michal Kubesa  – předseda, Ludmila Říčná, Vladimír Vicherek, Bc. Jiří Kubesa, MVDr. Radka Žůrková