Hlášení rozhlasu 29.04.2020

Upraveno: 30.04.2020
Ilustrační obrázek

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Zápis do mateřské školy se koná od 2. do 16. května. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí. Přihlášky je možno podat:

  • prostřednictvím datové schránky
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou s originálním podpisem
  • nebo osobním doručením do mateřské školy dne 4. a  5. května od 8.00 do 16.00 hodin

Veškeré informace k zápisu spolu s přihláškou najdete na webových stránkách školy: www.zskomarov.cz

 

 

OZNÁMENÍ  O  VAKCINACI  PSŮ  V KOMÁROVĚ

V Komárově bude MVDr. Luděk Rytíř provádět 4. května vakcinaci psů proti vzteklině. V tomto období budou nadále platit některá nařízení vlády ČR v souvislosti s výskytem koronaviru.  Vakcinace bude prováděna s maximálním respektem k dodržování těchto nařízení.

Vakcinace proběhne na těchto místech:

  • u Obecního úřadu v době od 17.15 do 17.30 hodin
  • na ulici Kravařovské v době od 17.45 do 18.00 hodin
  • na ulici U Černého mlýna v době od 18.15 do 18.30 hodin

Očkovací průkazy vezměte s sebou