Opavské parky disponují rozmanitou flórou a orientovat se v ní může být pro neznalého velice složité. Proto prstencem parků obepínající centrum města prochází tzv. dendrologická stezka. Na přehledných tabulích se dozvíte vše podstatné o dřevinách v parcích a svou procházku tak obohatíte o zajímavé informace. Dendrologická stezka byla v roce 2020 revitalizovaná a nabídne tak plnohodnotný zážitek.

Pro děti je připraveno hned několik pracovních listů ke stažení.