Turistické informační centrum Opava je od roku 2003 oficiálním turistickým informačním centrem a je certifikováno Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a Asociací turistických informačních center A.T.I.C. ČR. Naší hlavní činností je bezplatné poskytování především turistických informací o městě a okolí. TIC Opava je v rámci organizační struktury Magistrátu města Opavy zařazeno pod odbor Kancelář primátora.

Poskytujeme informace o:

 • turistických atraktivitách města Opavy,
 • kulturních zařízeních ve městě a jejich programech,
 • ubytovacích a restauračních zařízeních,
 • dopravních spojeních,
 • rekreačních možnostech v turistické oblasti Opavské Slezsko,
 • turistice a cykloturistice ve městě a okolí,
 • akcích pořádaných ve městě a okolí,
 • službách ve městě.

Doplňkovými službami jsou:

 • prodej map a průvodců,
 • prodej suvenýrů s tematikou města Opavy,
 • prodej výrobků s označením OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt,
 • prodej vstupenek na vybrané společenské a sportovní akce,
 • kopírovací služby (formáty A3 a A4, jen černobíle),
 • zajištění výstupů na městskou věž Hláska,
 • průvodcovské služby.

Rádi vám také poradíme, jak v Opavě trávit volný čas, kde se co hraje nebo jaké probíhají ve městě výstavy. Kromě toho u nás najdete také informační letáky, pohlednice, knihy o městě a okolí. 

Těšíme se na vás během turistické sezóny (od května do konce září) každý všední den od 8 do 18 hodin a v soboty, neděle a státní svátky od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin. Mimo sezónu pak máme otevřeno každý všední den od 8 do 18 hodin.

TIC Opava úzce spolupracuje s okolními turistickými informačními centry a Turistickým spolkem Opavské Slezsko, který zajišťuje koordinaci destinačního managementu. V rámci spolupráce s Moravskoslezským krajem se TIC Opava účastní veletrhů cestovního ruchu v ČR i v zahraničí a dalších prezentačních akcí.

Každoročně se TIC Opava svým projektem zapojuje do dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu turistických informačních center.