Kalendář akcí

 

Přehled akcí - od 5. 7. 2022 do 5. 8. 2022

PRAVĚKÝ SVĚT ANEB VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
čtvrtek 24.02.2022 - středa 31.08.2022 09:00 – 16:00
Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35, Opava
Výstava
MUZEUM OŠETŘOVATELSTVÍ
úterý 01.03.2022 - sobota 31.12.2022 09:00 – 17:00
Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava
Müllerův dům

Výstava vybraných exponátů
CIVILIZACE A BARBAŘI
úterý 01.03.2022 - sobota 31.12.2022 09:00 – 17:00
Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava
Historická výstavní budova

Výstava poprvé představí veřejnosti antickou sbírku Slezského zemského muzea v celém jejím rozsahu. Jedná se o soubor archeologických památek egyptské, řecké, etruské a římské provenience v počtu přes sto kusů, z nichž nejzajímavější je zejména etruská zobákovitá konvička, dále střepy z Mykén či omítka z hrobky Ramesse II. Výstava přiblíží osud této kolekce, její původ a minulost. Lákadlem pro veřejnost bude mumie, respektive kartonážový obal na mumii z Náprstkova muzea v Praze, který byl původně součástí sbírek Slezského zemského muzea.
Jako protiklad k antickému světu si návštěvníci mohou prohlédnout archeologické nálezy z prostoru za severní hranicí impéria, tzv. barbarské, kam náleželo i území dnešního českého Slezska a severovýchodní Moravy. Ke zhlédnutí budou artefakty, které představují stěžejní doklady o životě na našem území z doby od 5. století př. n. l. až po první polovinu 6. století n. l. Prezentovány tak budou např. zlomky hunského kotle z období stěhování národů.
MARGRETE - KRÁLOVNA SEVERU
úterý 12.04.2022 - pondělí 12.04.4202 19:00 – 21:00
KUPE, Janská 7, Opava
Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adoptovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, a Margrete proto plánuje sňatek Erika a anglické princezny. Spojenectví s Anglií by mělo unii zajistit status nové evropské velmoci, avšak právě vznikající spiknutí má zničit Margrete a vše, v co věří.
DIALOGY 2022 – KRAJINY ČEKÁNÍ
čtvrtek 14.04.2022 - neděle 14.08.2022 09:00 – 17:00
Dům umění, Pekařská 12, Opava
Výstava/malba
LOUTKY PANA PETŘÍKA
pondělí 02.05.2022 - středa 31.08.2022 17:00 – 17:00
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o., Nádražní okruh 695/27, Opava
Hlavní budova

Výstava loutek z domácího divadla opavského patriota. 
KŘESLO PRO HOSTA: HOSTEM BUDE JAN HANOUSEK A JEHO VIOLONCELLO
úterý 03.05.2022 - středa 03.05.2502 14:00 – 15:00
Anima Viva, Liptovská 21, Opava
Setkání svépomocné skupiny ve spolupráci s DS MOST na hudební prezentaci známého violoncellisty.
VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ HOLOTROPNÍHO DÝCHÁNÍ
sobota 21.05.2022 - sobota 22.05.2202 13:00 – 17:00
HOLOS, Marie Dolanské 12, Opava - Vlaštovičky
Zážitkový seminář holotropního dýchání ve velké skupině pro práci na sobě a hlubší sebepoznání.
PETRA ŠVECOVÁ - CHŮZE LESEM
středa 01.06.2022 - neděle 21.08.2022 17:00 – 17:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Galerie Eisler

Obrazy Petry Švecové tím, jak jsou zpracovány a jak se jeví, naplňují status prvotních, esenciálních situací. Jejich hlavním rysem je otevřená, ustalující se forma, která naznačuje nejednoznačný „pohyb události“, jež se často ještě neváže k věcným formám zkušenosti, nýbrž jako by se vznášela v atmosférických vrstvách nad vším hmatatelným a fyzicky ověřitelným. Každá ze zpřítomněných „situací“ se odehrává v rozhraní viditelného a pociťovaného. Víceznačnost toho, co vidíme, je dána vzdáleností, z níž je proces proměn konstituován a ve svém malířském ustalování reflektován (někdy to může být i extrémní blízkost). Ocitáme se na horizontu snížené viditelnosti. Tento smyslový filtr stojí za „klimatickým efektem“ malby (autorka zmiňuje v této souvislosti „vystupování z mlhy“). To, co je tu esenciální, má tendenci nastolovat v divákovi předpoklady pro distanční či naopak angažované vnímání obrazové roviny v závislosti na použité studené či teplé chromatice stejně jako na roli „věcných“ odkazů a nápovědí.
KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ
středa 08.06.2022 - neděle 30.10.2022 17:00 – 17:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Expozice Cesta města

Výstava autorky Zuzany Beranové připomene významnou opavskou rodačku Friederike Victorii Gessner, známou spíše jako Joy Adamsonová. Expozice poodhalí zejména její rodinu, rodinu Gessnerů a Weisshuhnů – jejich působení v Opavě, rodinné vztahy, podnikání aj.
FREI
čtvrtek 16.06.2022 - neděle 14.08.2022 18:00 – 19:00
Dům umění, Pekařská 12, Opava
Výstava/grafika, intermedia, vernisáž. 


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KONKATEDRÁLY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
čtvrtek 07.07.2022 17:00 – 18:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. 
CLOWNFISH
pátek 08.07.2022 17:00 – 22:00
Dům umění, Pekařská 12, Opava
DNB mejdan v kostele sv. Václava, Malé Café foodtruck před Domem umění. 
RANNÍ PROBUZENÍ S MARIÍ ŠEVČÍKOVOU
sobota 09.07.2022 09:00 – 11:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Schösslerův salónek

Pro velký zájem milovníků pohybu, jsme připravili pokračování ranního cvičení pod vedením lektorky Marie Ševčíkové, zaměřená na protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates a cviků pro zdravá záda.
KOBEŘANKA KOBEŘICE
neděle 10.07.2022 10:00 – 11:30
Statutární město Opava, Opava
Dolní náměstí 

Promenádní koncert, v případě deště se nekoná. 
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
úterý 12.07.2022 17:00 – 18:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech – společenských, náboženských i projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a přiblíží dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu v průběhu náletů na město koncem března 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
KDE JE ANNE FRANKOVÁ
úterý 12.07.2022 17:00 – 18:30
KUPE, Janská 7, Opava
Vítěz Anifilmu 2022, filmová adaptace oblíbené klasiky Deník Anne Frankové.
ELVIS
úterý 12.07.2022 19:00 – 21:30
KUPE, Janská 7, Opava
Elvis Presley opět na filmových plátnech.
MOŘE ZÁBAVY V PARKU
středa 13.07.2022 10:00 – 11:30
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o., Nádražní okruh 695/27, Opava
Ptačí vrch

Hravé dopoledne, soutěže, kreativní tvoření pro nejmenší děti. 
ŘEKNÍ TO PSEM
středa 13.07.2022 19:00 – 20:30
KUPE, Janská 7, Opava
Česká komedie / hrají B. Kohoutová, H. Vágnerová, J. Lábus a další
KOSTEL SV. HEDVIKY
čtvrtek 14.07.2022 17:00 – 18:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně přístupný, seznámí návštěvníky s komplikovaným vývojem prostoru od roku 1894 až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě návrhů architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce zastaveny. Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. Po skončení války byla budova nadále využívaná jako sklad a k vysvěcení kostela došlo až roku 1993.
BOBULE
čtvrtek 14.07.2022 21:00 – 22:30
Statutární město Opava, Opava
Letní kino na Ptačím vrchu
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
čtvrtek 14.07.2022 21:00 – 22:30
Statutární město Opava, Opava
Letní kino na Ptačím vrchu
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
čtvrtek 14.07.2022 21:00 – 22:30
Statutární město Opava, Opava
Letní kino na Ptačím vrchu
KUBALOVCI
pátek 15.07.2022 18:00 – 19:30
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Schösslerův salonek

Kubalovci jsou mladou opavskou kapelou působící od roku 2009. Muzikanti zvládají široký repertoár. Vedle folklórních písní z Moravy, Slovenska, Maďarska či Rumunska hrají také písně pop music, světové evergreeny a klasiky.
SWINGOVÁ TANČÍRNA
sobota 16.07.2022 18:00 – 21:00
Statutární město Opava, Opava
Městské sady

Taneční podvečer v atmosféře 30. a 40. let se Swingem Opava.
VYCHÁZKA SA OSOBNOSTMI KATEŘINEK S NÁVŠTĚVOU ŠVÉDSKÉ KAPLE
pondělí 18.07.2022 18:00 – 19:30
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Komentovaná prohlídka vás provede druhým největším hřbitovem v Opavě. Představí přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 dokonce povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, učitele a kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo rodiny Migliarinů, majitelů tehdy největší stavební firmy v Kateřinkách. Během komentované prohlídky navštívíme také Švédkou kapli neboli kapli sv. Kříže. Kaple sv. Kříže představuje unikátní gotickou památku zbudovanou vévodou Přemkem Opavským v roce 1390.
HÁDKOVI
úterý 19.07.2022 19:00 – 20:40
KUPE, Janská 7, Opava
Komedie od tvůrců filmu Matky, hrají J. Prachař, J. Čvančarová a další.
POHÁDKOVÉ KRESLENÍ S ÁDOU DUDKEM
středa 20.07.2022 10:00 – 11:30
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o., Nádražní okruh 695/27, Opava
Ptačí vrch

Setkání s dětským ilustrátorem a jeho kreativním divadlem
PREZIDENTKA REPETE I
středa 20.07.2022 19:00 – 21:00
KUPE, Janská 7, Opava
Česká romantická komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým v hlavních rolích.
HISTORIE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
čtvrtek 21.07.2022 13:00 – 14:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Sraz před hlavní branou hřbitova

Hřbitovy jako místa kolektivní paměti uchovávají trvalou vzpomínku na osoby, které se zapsaly do historie určité lokality. Také na opavském hřbitově se nacházejí hroby mnoha významných osob, jejichž život byl spojen s Opavou a se Slezskem. Návštěvníkovu pozornost upoutají rovněž některé umělecky nebo i jinak zajímavé náhrobky.
HOĎ SE DO POGODY
pátek 22.07.2022 18:00 – 19:30
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Schösslerův salonek, talkshow 

„Většina lidí má tátu, ale já mám tatu. Můj tata je, jak to říct… přírodní úkaz, lokální baron Prášil. Toto není ani tak kniha, jako dokořán otevřené okno do našeho obýváku. Vítejte! Doporučuji odskočit si, pak se posadit, slabší nátury se prosím přikurtují a můžeme začít. Přísaháme s tatou, že všechny příběhy, které zde vyprávíme se opravdu staly.“
RANNÍ PROBUZENÍ S MARIÍ ŠEVČÍKOVOU
sobota 23.07.2022 09:00 – 11:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Schösslerův salónek

Pro velký zájem milovníků pohybu, jsme připravili pokračování ranního cvičení pod vedením lektorky Marie Ševčíkové, zaměřená na protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates a cviků pro zdravá záda.
PTAČÁK
sobota 23.07.2022 15:00 – 21:30
Statutární město Opava, Opava
Tradičně skvělá zábava na Ptačím vrchu se spoustou zábavy a kvalitní muziky. Pro každou věkovou kategorii máme něco! 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA WEISSHUHNOVA KANÁLU
neděle 24.07.2022 08:45 – 13:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Užijte si speciální komentovanou prohlídku plnou zajímavostí o unikátním vodním díle, které nechal na řece Moravici postavit opavský podnikatel Carl Weisshuhn, přítel samotného Edisona. Projděte se uprostřed krásných lesů po papírenském náhonu se třemi tunely a dvěma akvadukty, který přiváděl vodu a plavil dřevo do Žimrovické papírny od roku 1891. Od skvělých průvodců se v průběhu procházky dozvíte, co to byly vajzunky, Pifka, kdo byl valašský Edison, kdo Barabové, jestli se v Moravici dá těžit zlato, a ochutnáte, co jedli a pili chlapi v papírnách.
HRADEČANKA
neděle 24.07.2022 10:00 – 11:30
Statutární město Opava, Opava
Dolní náměstí 

Promenádní koncert, v případě deště se nekoná. 
PROCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
pondělí 25.07.2022 17:00 – 18:30
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky v terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž s významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili.
VELKÁ PREMIÉRA
úterý 26.07.2022 17:00 – 18:45
KUPE, Janská 7, Opava
Česká komedie s Miroslavem Krobotem v hlavní roli.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ARKÁD
úterý 26.07.2022 17:00 – 20:00
Statutární město Opava, Opava
Nádhernému prostoru ve Dvořákových sadech se vrátí zašlá sláva. Přijďte při této příležitosti vernisáž komiksu Lucie Seifertové o J. G. Mendelovi a na koncert Dominka Fajkuse s Janem Hanouskem. 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KONKATEDRÁLY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
úterý 26.07.2022 17:00 – 18:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. 
KDYBY RADŠI HOŘELO
úterý 26.07.2022 17:00 – 18:30
KUPE, Janská 7, Opava
Vesnické drama / hrají M. Krobot, A. Polívková a další.
TOP GUN: MAVERICK
středa 27.07.2022 19:00 – 21:15
KUPE, Janská 7, Opava
Tom Cruise opět na scéně.
CLOWNFISH
pátek 29.07.2022 17:00 – 22:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Terasa Obecního domu 

Clownfish.cz, první a nejstarší opavská DnB partička, si pro vás připravila další mejdan ve spolupráci s OKO. Toto seskupení vzniklo před třinácti lety v klubu Mrkev a za ty roky vyprodukovali stovky mejdanů. S OKO například elektronickou stage na akci Opavský majáles či tradiční benefiční večírky s výtěžkem věnovaným Městskému útulku pro psy v Opavě.
HASDECH BOLATICE
neděle 31.07.2022 10:00 – 11:30
Statutární město Opava, Opava
Dolní náměstí 

Promenádní koncert, v případě deště se nekoná. 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KONKATEDRÁLY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
úterý 02.08.2022 17:00 – 18:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. 
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
úterý 02.08.2022 19:00 – 20:30
KUPE, Janská 7, Opava
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové?
PLANETA PRAHA
středa 03.08.2022 19:00 – 20:20
KUPE, Janská 7, Opava
Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli.
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
čtvrtek 04.08.2022 17:00 – 18:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech – společenských, náboženských i projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a přiblíží dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu v průběhu náletů na město koncem března 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
VÝSTAVA VE VĚŽI FRANTIŠKA BALONA
čtvrtek 04.08.2022 17:00 – 18:00
KUPE, Janská 7, Opava
Vernisáž výstavy
P.E.T.R S KAPELOU
pátek 05.08.2022 20:00 – 22:00
Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 46, Opava
Terasa Obecního domu

Frontman bývalé skupiny Naděje. Nyní se vydal na sólovou dráhu. Letos získal ocenění Českého rozhlasu 2 – Zlatá Česká dvanáctka za vítězství v hitparádě se singlem Všechna rána končí. Vydal mezigenerační duet a videoklip s Petrou Janů pod názvem Odlišný generace.