V rámci Magistrátu města Opavy má oblast kultury pod svou správou odbor Kancelář primátora, který mimo jiné zajišťuje:

  • pravidelný měsíční a celoroční přehled akcí ve městě,
  • propagaci akcí v kulturním kalendáři městského zpravodaje Hláska a na webu města, prostřednictvím sociálních sítí a Turistického informačního centra Opava,
  • informace o poskytnutí grantu, dotace či záštity nad akcí,
  • vzpomínkové akce,
  • festivaly Bezručova Opava a Další břehy, abonentní koncerty vážné hudby, Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena,
  • Den dětí, Opavské léto zábavy, Lampionový průvod, reprezentační ples. 

Město Opava zřizuje také tři příspěvkové organizace, které se zabývají kulturou:

 Na kulturních aktivitách města velmi úzce spolupracuje také:

Město Opava každoročně organizuje mnoho aktivit, které naleznete v přehledu akcí pro daný rok.

Historie a současnost kultury v Opavě

Opava, kdysi hlavní město českého Slezska, si udržuje výsadní postavení kulturního centra regionu. Vedle Slezského zemského muzea, nejstaršího v českých zemích (1814), zde působí Slezské divadlo (1805) s uznávaným operním a činoherním souborem, malým divákům určené Loutkové divadlo (1951), na udržení historických hodnot orientovaná Matice slezská (původně 1877, obnovena 1989) a Dům umění, který se specializuje na soudobou výtvarnou tvorbu. Městský dům kultury Petra Bezruče (1946) se stal dějištěm mnoha koncertů, varhanních soutěží i různých společenských událostí a obřadů, Knihovna Petra Bezruče (1949) vedle klasických zápůjček pořádá řadu akcí pro nejmenší i zasvěcené čtenáře. Kontinuitu v umělecké výuce a oživování folklóru si udržela Základní umělecká škola Václava Kálika (1924) s hudebním, tanečním a literárně-dramatickým oborem, Základní umělecká škola s výtvarným oborem (1964), Základní škola Ilji Hurníka s rozšířenou hudební výchovou a Středisko volného času Opava (dříve Dům dětí a mládeže, 1954).

Festivaly a soutěže

Z tradičních kulturních akcí začněme největším opavským kulturním festivalem Bezručova Opava, který již od roku 1958 připomíná nejznámějšího rodáka a dosud nejvíce překládaného českého básníka Petra Bezruče. Tento svátek literatury, hudby, výtvarného umění, divadla a filmu pro všechny generace probíhá vždy v měsíci září.

Dalším již tradičním festivalem je festival Další břehy, multižánrový festival zahrnující divadlo, film, hudbu a poezii, kde hlavním principem výběru programů je hledání inspirace, kreativita, hravost a hledání nových možností komunikace prostřednictvím umění.

K trvalým akcím se řadí rovněž Mezinárodní soutěž mladých varhaníků, která má v České republice své ojedinělé postavení a je pořádána vždy v sudých letech již od roku 1978.

Pěvecké sbory

Město Opava se stalo skutečnou líhní pěveckých sborů. K nejstarším sborovým tělesům v republice patří Pěvecký sbor Křížkovský, který vznikl před více než sto lety (Pavel Křížkovský byl významným skladatelem a pedagogem – učil např. Leoše Janáčka). Toto těleso je ceněné doma i v zahraničí. Vedle něj již čtyři desetiletí existuje rovněž uznávané Pěvecké sdružení slezských učitelek. Zkušenosti ze zahraničních pódií má také smíšený sbor ve Stěbořících. V posledních letech pak vzniklo velké množství dalších, zejména dětských a studentských sborů, které taktéž slaví úspěchy jak na domácí, tak na zahraniční scéně (sbory při ZUŠ Václava Kálika – např. Jeřabinka, při ZŠ Ilji Hurníka – např. Domino, při Slezské univerzitě atd.).

Mimo to působí v Opavě velké množství organizátorů, kteří ve svých prostorách – galeriích, klubech či kavárnách pořádají mnoho kulturních akcí. Jednotlivé kontakty jsou k dispozici v databázi kulturních subjektů.