Františkánský kostel sv. Barbory a františkánský klášter

Objekt bývalého františkánského kláštera založil hrabě  Jindřich z Vrbna v roce 1665. Při klášteře byl zřízen kostel sv. Barbory. Po zrušení kláštera sloužil objekt jako skladiště a poté až do roku 1805 jako nemocnice. Dnes slouží potřebám Slezského zemského muzea.