Blücherův palác

Barokní šlechtický palác byl postaven v roce 1737 na místě starých šlechtických domů. V roce 1800 objekt získal hrabě Larisch-Mönnich, jehož dcera se provdala za G. Blüchera. V letech 1932–1938 zde bylo umístěno Československé zemědělské muzeum. Dnes slouží potřebám Slezského zemského muzea jako depozitář.