Boží koutek

Starobylý dům č. 53 zvaný Boží koutek vznikl spojením dvou starších domů, z nichž severní byl pozdně gotický a jižní renesanční. Mázhausy se dochovaly v přízemí i v prvním patře, tam včetně trámového stropu s malbami ze 17. století. Dnes dům slouží jako obchodní prostor.