Budova spořitelny

Architektonicky zajímavá budova ve stylu německé novorenesance byla postavena v letech 1900–1902 Karlem Kernem. Fasáda je zdobená alegorickými postavami zemědělství, řemesel a obchodu, které jsou dílem vídeňského sochaře Franze Baumgartnera. V roce 2004 prošla tato stavba rozsáhlou a velmi zdařilou rekonstrukcí.

www.csas.cz