Filípkův dvůr

Malebný statek v Kateřinkách, obytný dům s hospodářskými budovami kolem čtvercového dvora, byl postaven v první polovině 18. století a upraven v 19. století. Je dokladem působení oficiálního umění na lidovou architekturu. Na obou nárožích jednopatrového domu se sedlovou střechou se tyčí válcové věže s cibulovou bání. Místnosti jsou zaklenuty valenou a křížovou klenbou. Dvůr je z ulice uzavřen omítanou zdí s pilíři, které vymezují dvoukřídlou bránu a branku pro pěší, na kterou navazuje zděná kaple Božího těla.