Sobkův palác

Barokní palác byl vybudován v roce 1733 Karlem Josefem Rogojským z Rohožníku na místě původních tří domů. Po požáru roku 1758 byl restaurován. Stavba je zdobena pilířovým portálem se sochařským dekorem, který nese balkón s rokokovou mříží. V přízemí se dochovaly barokní klenby. Na konci 19. století byl jeho držitelem také hrabě Šternberk. V současné době je celý komplex sídlem soukromé firmy.