Detail akce

KATEŘINKY ZNÁMÉ/NEZNÁMÉ

30.01.2020 17:00 – 19:00
Přednášející: PhDr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum), Klub Art
Přednáška k urbanismu a architektuře opavského předměstí.

Nejprve předměstské osídlení, poté samostatná obec a ve 30. letech 20. století krátce dokonce město – tím vším byly v minulosti Kateřinky. Jejich spletitá historie se promítala jak do tvářnosti ulic a veřejných prostranství, tak jednotlivých staveb. Malebný ráz opavského předměstí vzal za své zejména ve druhé polovině 20. století, kdy byl při výstavbě kateřinských sídlišť spolu se starší zástavbou nenávratně ztracen také specifický genius loci, formovaný historickým vývojem předchozích staletí. Přijměte proto pozvání k virtuální procházce po starých Kateřinkách a jejich architektonických dominantách, které jsou v mnoha případech dnes známy v pozměněné podobě či jen díky historickým mapám, plánům a fotografiím. U mnohých se pak dramaticky proměnilo jejich okolí. Přes všechny změny jsou však stopy „zmizelých“ Kateřinek v prostředí dnešní městské části stále dobře patrné.

Opavská kulturní organizace, p.o.
Ostrožná 46
Opava
746 01