Detail akce

Píkovi. Smutný osud rodiny

12.05.2020 - 30.11.2020 08:00 – 17:00
Společný život Heliodora, Marie a Milana Píkových byl od počátku ovlivněn zařazením otce do vysokých vojenských a diplomatických funkcí...
Působení ve Vojenské akademii v Hranicích, studium na Vysoké škole válečné, funkce vojenského atašé v Rumunsku, později náčelníka Čs. vojenské mise v SSSR, období let 1945–1948 – to vše způsobilo, že rodina trávila velmi málo času společně, čímž trpěla zejména Marie Píková. Zkázu rodinného života pak znamenalo zatčení otce a jeho věznění, které vyústilo v politický proces a justiční vraždu. Marie a Milan byli následně vystaveni represím a útlaku ze strany státních orgánů. Důležité události života rodiny Píkových, které byly vždy úzce spjaty s osudem milované vlasti, přibližuje výstava prostřednictvím fotografií a dokumentů, většinou dosud nezveřejněných, které pocházejí z pozůstalosti generála Milana Píky, jenž loni v březnu zemřel.
Národní památník II. světové války, Hrabyně
Hrabyně 192
Hrabyně
747 63
Telefon553775091