Detail akce

Paměť krajiny: české Slezsko 1750‒1950

17.09.2020 - 31.12.2020 09:00 – 17:00
Historická výstavní budova

Výstava přiblíží jednotlivé aspekty proměn slezské krajiny a vývoje vztahu člověka ke krajině od doby osvícenství po nástup komunismu. Prostřednictvím dobových map, výtvarných děl a dalších artefaktů se návštěvník seznámí s procesem poznávání a vědeckého zkoumání krajiny, stejně jako s uměleckou reflexí slezské přírody a architektury.
Pozornost bude věnována také náboženským poutím a počátkům turistiky. Pominout samozřejmě nelze ani dopady válečných událostí a průmyslové činnosti na tradiční charakter krajiny.Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31
Opava
746 01