Nenápadný kostelík na historickém prostranství zvaném Rybí trh založil Řád německých rytířů. Zpočátku se jednalo o gotickou kapli, kterou se řád rozhodl později přestavět na malý kostelík. Současnou podobu získal pozdější barokizací, za zmínku stojí také interiérový obraz sv. Alžběty Durynské od malíře F. I. Leichnera. Řád německých rytířů objekt využíval jako hřbitovní kapli. Dnes slouží potřebám pravoslavné církve.