Opavská synagoga (neboli Templ) byla postavena roku 1896 podle návrhu vídeňského architekta Jakoba Gartnera, autora mnoha synagogálních staveb v Rakousku, na Moravě a ve Slezsku. Stavba byla navržena v tzv. maurském stylu, tehdy velmi módním, stala se jednou z dominant města a rovněž jednou z nejvzácnějších staveb svého druhu v tehdejším Československu.

10. listopadu 1938, během křišťálové noci, synagogu vypálili sudetští Němci. Opavští hasiči na místo dorazili, bylo jim však zakázáno požár hasit. Události přihlíželo mnoho Opavanů, někteří z nich si pak ze sutin odnesli cihly – ty jsou tak pravděpodobně dodnes součástí několika zdejších domů a zídek.

Ulice vedoucí okolo místa, kde synagoga stávala, se na paměť událostí jmenuje U synagogy. Na jejím rohu se dodnes zachoval rabínský dům postaven rovněž v maurském stylu, nyní funguje jako sídlo Křesťanského sboru Opava.

17. července 2013 byl na původním místě synagogy odhalen památník, dva kvádry z červené africké žuly s barvou podobnou, jakou měla původní budova. Krom upomínkového textu shrnující osud opavské synagogy je na památníku rovněž vytesán citát z Bible: „Jistě byl na tomto místě Hospodin, a já o tom nevěděl.

Celý projekt realizovali Jaroslav Burda a Břetislav Tůma, vnuk jednoho z hasičů, kterým tenkrát nebylo umožněno budovu zachránit. Autorem návrhu památníku je architekt Jan Kovář, kvádry zhotovil opavský kameník Kamil Ludwig a stavbu samotnou realizoval místní stavitel Josef Hruschka. Pozemek poskytlo město a stavbu financovala izraelská farmaceutická společnost TEVA s pobočkou v Opavě. K základům památníku byly uloženy také zbytky původního zdiva synagogy, které se podařilo získat Jaroslavu Burdovi ze zídky, na kterou její vlastníci použili právě cihly z ruin budovy.

Pro zajímavost, zmiňovaná synagoga vznikla poměrně pozdě. Důvodem bylo, že se nejednalo o první svatostánek judaismu v Opavě. Na konci 19. století se však do Opavy stěhovalo mnoho židovských rodin, původní synagoga z roku 1855 tak nedokázala pojmout všechny věřící. Tato starší synagoga byla zničena v roce 1945.