Historie Obchodního domu Breda & Weinstein je spjata s dvojicí židovských podnikatelů – Maxem Bredou a Davidem Weinsteinem. Obchodníci se poznali v nově postavené synagoze, která stávala na náměstí Republiky (dnes na jejím místě najdete památník). V roce 1898 spolu založili společnost za účelem provozování obchodu se střižním, pleteným a galanterním zbožím se sídlem v Opavě, v pronajatém domě Opavské pivovarské společnosti. V podnikání se jim velice dařilo a jejich podnik se začal rychle rozrůstat.

V roce 1910 se Max Breda rozhodl z podnikání pro nemoc odstoupit a tak David Weinstein zůstal na obchod sám. Dům od Opavské pivovarské společnosti zakoupil, přestavěl, a když mu už ani tento prostor nestačil, přikoupil i sousedící domy, které nechal srovnat se zemí. Následně pověřil světoznámého architekta Leopolda Bauera, aby na těchto parcelách postavil osmipodlažní monumentální obchodní dům. Nárožní pětipatrová budova s dvojpodlažním suterénem má členitou fasádu a měla na dobu disponovala vysoce vyspělým technickým vybavením. Při výtvarném řešení budovy se Bauer inspiroval americkou architekturou, především dílem Louise Sullivana. Vyhlášené byly vánoční prodeje, které měly pod velkolepou kopulí v hlavním sále neopakovatelnou atmosféru.