Dům U Bílého koníčka patří k dokonalým příkladů měšťanského stavitelství. Vznikl na konci 16. století. Vyznačuje se typickým široce klenutým mázhausem. V prvopočátcích byl využíván k řemeslným a obchodním činnostem, majitel v něm provozoval vinný šenk. Jistou dobu zde bydlel mimo jiné redaktor Opavského týdeníku Jan Zacpal.