Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v současnosti představuje mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi, jehož základy byly položeny ve 14. století. Tento kostel se od roku 1995 pyšní titulem národní kulturní památka. Vznik kostela je spojen s Řádem německých rytířů. Jeho výstavba patrně začala roku 1204.

Kostel je ukázkou tzv. slezské gotiky, která se vyznačuje mimo jiné užitím červených pálených cihel. Kostel je považován za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice a tvoří dominantu historického centra města. Jižní věž je vysoká 66 metrů.