Hláska

Hláska, zvaná také hodinářská věž, byla původně dřevěným strážním objektem, ze kterého bývaly hlášeny požáry, otevírání a uzavírání městských bran, zahajovány trhy i slavnostní shromáždění. Věž byla vztyčena v samotném srdci města a tvořila jednu z dominant. Pod ní se nacházela řada obchodních skladů a komor, jež sloužily k uložení prováženého zboží i k jeho prodeji. Jejich existence je doložena již v roce 1327, kdy patřily bohatým obchodníkům se sukny. Ve druhé polovině 16. století byla věž smetena vichřicí, na jejím místě nechalo město pod vedením opavského stavitele Kryštofa Prochhubera postavit v letech 1614–1618 zděnou věž. Až do roku 1888 zde měla své stanoviště městská stráž a v letech 1756–1805 se v jejím prvním patře hrávalo divadlo. Dnešní podobu získala Hláska během přestavby v letech 1902–1903 podle projektu architekta Rudolfa Srnetze. Do nových výstavních prostor se nastěhovalo městské muzeum a přízemí obsadila luxusní kavárna. Na východní straně k věži přiléhalo deset starobylých měšťanských domů, které však byly při přestavbě v roce 1930 strženy a nahrazeny moderními obytnými objekty.

Na věž, která je vysoká 60 metrů a při dobrém počasí je vidět i na vrcholky Jeseníku, je možné vystoupat a kochat se krásy malebných scenérií. Více informací najdete v článku Výstupy na městkou věž Hláska.