Kaple sv. Alžběty

Původně gotickou kapli, poté gotický kostelík, vybudoval Řád německých rytířů. V něm se dochoval obraz sv. Alžběty Durynské od F. I. Leichera. Objekt sloužil jako pohřební kaple a byl barokizován. Dnes slouží potřebám pravoslavné církve a příležitostným kulturním aktivitám.

info.pravoslaviecz.cz/opava/