Budova bývalého obchodního domu Breda

Historie Obchodního domu Breda&Weinstein je spjata s dvojicí židovských podnikatelů - Maxem Bredou a Davidem Weinsteinem. Obchodníci se poznali v nově postavené synagoze, která stávala na náměstí Republiky (dnes zde najdete památník). V roce 1898 spolu založili spolenost za účelem provozování obchodu se střížním, pleteným a galanterním zbožím se sídlem v Opavě, v pronajatém domě Opavské pivovarské společnosti. V podnikání se jim velice dařilo a jejich podnik se začal rychle rozrůstat. V roce 1910 se rozhodl Max Breda pro nemoc z podnikání odstoupit a tak David Weinstein zůstal na podnikání sám. Dům od Opavské pivovarské společnosti zakoupil, přestavěl, a když mu už ani tento prostor nestačil, přikoupil i sousedící domy, které nechal srovnat se zemí. Následně pověřil světoznámého architekta Leopolda Bauera, aby na těchto parcelách postavil osmipodlažní monumentální obchodní dům. Nárožní pětipatrová budova s dvojpodlažním suterénem má členitou fasádu a měla na svou dobu vysoce vyspělé technické vybavení. Při výtvarném řešení budovy se Bauer inspiroval americkou architekturou, především dílem Henryho Sullivana. Vyhlášené byly vánoční prodeje, které měly pod velkolepou kopulí v hlavním sále neopakovatelnou atmosféru.