Dům U bílého koníčka

Měšťanský dům z konce 16. století má typicky široký klenutý vstupní mázhaus. V tomto domě bydlel také, mimo jiné, redaktor Opavského týdeníku Jan Zacpal. Krásné klenby jsou dnes ozdobou stylové pivnice v přízemí.

www.ubilehokonickaopava.cz