Proměny Opavy - 450,- Kč

Nejnovější přírůstek do knižního portfolia Opavy nabízí jedinečné srovnání minulosti a současnosti. Publikaci, v níž se za použití pauzovacích papírů překrývá současná podoba opavských ulic a zákoutí s tím, jak tatáž místa vypadala o sto let dříve, lidé zcela rozebrali během pouhých tří týdnů po jejím vydání. 

Obsahuje celkem 47 pohlednic města z doby “belle époque“, tedy z konce 19. a počátku 20. století, kdy se díky klidu, stabilitě, míru, prosperitě a touze užít si života utvářela z velké části současná podoba Opavy v mimořádném urbanistickém a stavitelském boomu. Tato místa v současnosti znovu zaznamenal fotograf a autor projektu Jan Langer. 

Cena: 450,- Kč