Informace o zpracování osobních údajů

Městská policie Opava, Krnovská 2860/71A, 746 01 Opavajako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Městská police Opava zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Luděk Mandok

Telefon: 724 289 323, e-mail: Ludek.Mandok@opava-city.cz