Strážník a jeho uniforma

Vnější označení strážníka - příslušníka obecní policie stanoví vyhláška MV ČR č. 418/2008 Sb.

Jednotné prvky stejnokroje strážníka:

 • odznak obecní policie podle,

 • černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“,
 • černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje,
 • šachovnicová páska se čtverci bílé a modré barvy uspořádanými pravidelně ve více řadách,
 • šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách.

 

Vnější označení policisty - příslušníka Policie České republiky - naleznete zde.

Jednotné prvky označení dopravního prostředku:

 • bílá barva vozidla,
 • nápis „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE” modré barvy,
 • název obce modré barvy, písmo nesmí být větší než nápis,
 • nápis a název mohou být provedeny i v reflexní barvě,
 • nápis se umístí na bočních stranách a na zadní části vozidla,
 • název se umístí na bočních stranách vozidla pod nápis.