Stížnost na strážníka

Nejste spokojeni s postupem, jednáním či vystupováním strážníka Městské policie Opava vůči Vám? Domníváte se, že nepostupoval v rámci slušného chování nebo dokonce v mezích zákona? Nabyli jste dojmu, že Vám jednáním strážníka vznikla jakákoliv újma? Byli jste svědky nedůstojného chování strážníka vůči jiné osobě a nehodláte to nechat bez povšimnutí?

Máte možnost se dostavit na Městskou policii Opava a podat na strážníka stížnost. Vše s Vámi bude řádně sepsáno a v zákonem stanovené lhůtě dojde k vyrozumění o provedeném zjištění v dané věci a případných přijatých opatřeních. Můžete rovněž využít elektronické pošty nebo svou stížnost sepsat v klidu doma a zaslat prostřednictvím České pošty.

Adresu Městské policie Opava včetně dostupných kontaktů naleznete na našich internetových stránkách.