Děti

Preventivní programy pro MŠ

  • Pejsek Korálek ve městě (I. díl)
  • Pejsek Korálek a cizí pes (II. díl)

 

Tyto preventivní programy jsou pro děti předškolního věku. Prostřednictvím krátkého pohádkového příběhu pejska Korálka je snahou při prvním setkání děti naučit základní pravidla chování ve městě, bezpečného pohybu v silničním provozu, co mají dělat, když se ztratí nebo jak reagovat na nalezenou injekční stříkačku. Ve druhém díle se dozví, jak se mají chovat k cizím pejskům, ale i ke svým domácím mazlíčkům (délka jednoho dílu cca 60 minut).

  • Ukázka městské policie

 

 

V samotném úvodu je dětem představen městský strážník. Z jakých částí se skládá jeho uniforma, jakou výzbroj má vždy u sebe, kde se s ním mohou děti setkat a ve kterých situacích jim může pomoci. Poté se seznámí s policejním pejskem Korálkem. Preventistka MP Opava vždy krátce připomene základní pravidla bezpečného přecházení přes přechod pro chodce a přitom zdůrazní důležitost používání reflexních prvků. Pomocí scénky předškoláci zjistí, jak postupovat, pokud naleznou injekční stříkačku. Ale také se dozví, co dělat a koho požádat o pomoc, kdyby se ztratili. Na závěr si kluci a holky prohlédnou zásahové vozidlo městské policie a před rozloučením je pro ně připravena malá odměna (délka ukázky cca 30 minut).

  • Beseda pro rodiče na téma „Bezpečnost dětí“

 

 

Tato beseda vznikla na zakázku mateřských škol. Rodiče se při ní dozví, jaké preventivní programy a aktivity městská policie realizuje pro předškolní děti. Získají informace o tom, která nebezpečí hrozí této věkové kategorii. Část přednášky je věnována problematice dopravy a na závěr je vždy ponechán prostor pro dotazy a diskuzi. Každý účastník obdrží sadu praktických materiálů (délku besedy je možné upravit dle konkrétních požadavků).

Preventivní programy a besedy pro ZŠ

1. stupeň:

  • Vlastní bezpečnost

 

 

Žákům prvního stupně je určena beseda na téma vlastní bezpečnost, díky níž získají povědomí o bezpečném chování doma, ve škole, na ulici, při cestě do školy i z ní, při kontaktu s cizími lidmi, při pobytu v přírodě atd. (délka programu 1. třída 45 minut, 2. - 4. třída 60 minut).

  • Dopravní výchova

 

Preventivní program seznamuje žáky s povinnostmi chodců a cyklistů a s vybavením jízdního kola. Pozornost je zde směřována také na bezpečný pohyb v silničním provozu a znalost dopravních značek pro chodce a cyklisty (délka programu 45 minut).

  • Lekce dopravní výchovy

 

 

Další preventivní aktivitou jsou lekce dopravní výchovy, které jsou realizovány třikrát týdně v měsících září, říjen, duben, květen a červen pro 4. třídy základních škol na území Statutárního města Opavy dle regulí „tematického plánu Ministerstva dopravy“. Teoretická výuka i praktická část probíhá na dětském dopravním hřišti v Malých Hošticích.

  • Dopravní soutěže mladých cyklistů

 

Odbor školství Magistrátu města Opavy ve spolupráci s Městskou policií Opava, Dopravním inspektorátem PČR Opava, krajským koordinátorem BESIP, Českým červeným křížem Opava a Slezským gymnáziem Opava každoročně pořádá městské a okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kde si žáci mohou vyzkoušet své nabyté znalosti a dovednosti.

2. stupeň:

  • Vandalismus

 

 

Cílem besedy je seznámit žáky 5. – 7. třídy základní školy s tématem vandalismu. Společně rozebereme, co je a není vandalismus, jaké důvody k němu vedou, ale i to čeho se vandal dopouští. Poté následuje rozbor konkrétních kazuistik a na závěr se otevře diskuze s možnými návrhy řešení vandalismu v našem městě (délka programu 45 minut).

  • Trestná činnost dětí a mládeže

 

 

Pro druhý stupeň ZŠ (8. a 9. třída) je beseda na téma trestná činnost dětí a mládeže, kde společně s žáky otevíráme problematiku přestupků a trestných činů. Zároveň postupně získají odpovědi na otázky: „Co se stane, když trestný čin spáchá dítě mladší 15ti let?“, „Jak probíhá trestní řízení s mladistvým?“ a „Jaké motivy vedou ke spáchání trestné činnosti mládeže?“. Přednáška je za přítomnosti pracovníka probační a mediační služby. (délka programu 90 minut)