Okrsková služba

Na území města Opavy jsou zřízeny 3 okrsky, kde je místně a územně odpovědný konkrétní strážník (okrskář). V Opavě již v minulosti systém okrsků fungoval a tento nový na něj volně navazuje. Snahou městské policie, je přiblížení práce strážníků občanům a zapojení široké veřejnost a dalších subjektů do činnosti směřující ke zlepšení situace v oblasti kriminality a veřejného pořádku.

Konkrétní strážníci spravují vymezenou lokalitu (okrsek), a vykonávají zde činnost vyplývající z povinností a úkolů městské policie.  Tím, že se okrskář pohybuje v určité lokalitě, maximálně se prohlubují jeho místní znalosti, ať už ve vztahu k místním poměrům, mezilidským vztahům nebo stavu veřejného pořádku.

Strážník během výkonu služby zejména dohlíží na dodržování veřejného pořádku, chrání majetek a zdraví občanů a předchází páchaní trestné činnosti, provádí preventivní opatření, odhaluje a dokumentuje přestupky. Soustřeďuje poznatky o bezpečnostní situaci v rajónu, tyto vyhodnocuje a využívá je k samostatnému plnění úkolů, případně je předá nadřízenému k přijetí potřebných opatření. Občané mohou být v mnohem užším kontaktu se „svými“ okrskáři, vědí, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a také si mohou snadno ověřit, jak byla konkrétní věc řešena.