Nálezy použitých injekčních stříkaček – VOLEJTE LINKU 156

Důležitou činností Městské policie Opava při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je odstraňování použitých injekčních stříkaček nalezených na území Statutárního města Opavy. Použité injekční stříkačky nalézají hlídky při své vlastní kontrolní činnosti, případně jsou nálezy použitých injekčních stříkaček oznamovány občany na bezplatnou linku 156. Strážníci jsou vybaveni technickými prostředky k bezpečnému odstranění nalezených použitých injekčních stříkaček a k jejich následné odborné likvidaci. Městská policie velice oceňuje spolupráci občanů města při oznamování nalezených použitých injekčních stříkaček, protože se jedná o nebezpečný odpad, ke kterému je potřeba přistupovat s notnou dávkou opatrnosti. Vyzýváme občany, aby v případě nálezu použité injekční stříkačky na tuto nesahali, ale ihned nález oznámili na bezplatnou linku 156. Bylo by vhodné, aby nálezce setrval na místě do příjezdu hlídky a ukázal hlídce místo nálezu, protože jehla nebo injekční stříkačka je poměrně malá a dá se lehce přehlédnout. Nálezy injekčních stříkaček se objevují na různých místech, jako jsou kontejnerová stání, okolí laviček v parcích nebo na veřejné zeleni. Nebuďme k nálezům nebezpečného materiálu lhostejní, protože poranění o jehlu použité injekční stříkačky může také znamenat hospitalizaci a dlouhodobou léčbu.

Co dělat při nálezu použité injekční stříkačky:

  • nedotýkejte se nalezené injekční stříkačky nebo jehly
  • nález ihned oznamte na linku 156
  • setrvejte na místě do příjezdu hlídky a ukažte hlídce místo nálezu
  • mějte na paměti, že se jedná o nebezpečný infekční odpad

 

Městská policie děkuje všem občanům, kteří nález použité injekční stříkačky oznámí a podílí se tak na odstranění tohoto nebezpečného odpadu. 

Mapová aplikace injekční stříkačky zobrazuje jednotlivá místa nálezů a počty kusů injekčních stříkaček.