Pracovní příležitosti

Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru k městské policii

Máte zájem pracovat u Městské policie Opava? Jestliže splňujete podmínky stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, můžete na adresu Městská policie Opava, Krnovská 2860/71A, 746 01 Opava, zasílat vyplněný formulář žadatele. V případě, že by Městská policie Opava přijímala nové zaměstnance, bude za účelem absolvování výběrového řízení oslovovat žadatele, kteří na městskou policii zaslali vyplněný formulář žadatele.

Městská policie Opava si vyhrazuje právo, že za účelem přijetí nových zaměstnanců k městské policii, bude po dobu jednoho roku shromažďovat vyplněné formuláře jednotlivých žadatelů o práci u této organizace. S jednotlivými vyplněnými formuláři žadatelů bude postupováno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí jednoho kalendářního roku od data přijetí vyplněného formuláře žadatele, bude tento v souladu se shora uvedeným zákonem skartován, jestliže uchazeč k tomuto datu nedoručí písemný Souhlas k prodloužení lhůty shromažďování údajů uvedených ve formuláři žadatele, pro účely výběrového řízení v databázi žadatelů.

Abychom mohli jednotlivé formuláře žadatelů shromažďovat pro účely výběrového řízení, je pro tento účel nezbytný písemný souhlas k shromažďování osobních údajů žadatele, jenž je součásti formuláře žadatele.

Požadavky stanovené Městskou policii Opava pro přijetí do pracovního poměru na pozici strážník:

 • občan České republiky (stanoveno zákonem č. 553/1991 Sb.)
 • bezúhonnost (stanoveno zákonem č. 553/1991 Sb.)
 • spolehlivost (stanoveno zákonem č. 553/1991 Sb.)
 • věk starší 18 let (stanoveno zákonem č. 553/1991 Sb. účinným od 1. 1. 2018)  
 • zdravotní způsobilost (stanoveno zákonem č. 553/1991 Sb.)
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stanoveno zákonem č. 553/1991 Sb.)
 • uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Excel, Internet, Outlook)
 • řídící, organizační a komunikativní schopnosti
 • časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost
 • všeobecná znalost právních předpisů vztahujících se k této problematice
 • znalost anglického nebo německého jazyka vítána
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou

Jak postupovat v případě, že Vás oslovíme v souvislosti s výběrovým řízením?

I. kolo výběrového řízení:

Ve stanoveném termínu na adresu Městské policie Opava doručíte tyto písemné materiály:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené statutárním městem Opava
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání)
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti

II. kolo výběrového řízení:

 • úspěšné absolvování fyzických testů a osobního pohovoru

III. kolo výběrového řízení:

 • úspěšné absolvování psychologických testů

IV. kolo výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti

Fyzické testy

Disciplíny fyzických testů a tabulky vyhodnocení naleznete na této stránce v oddíle "Soubory ke stažení":

 • Fyzické testy uchazečů o zaměstnání u Městské policie Opava - disciplíny
 • Fyzické testy uchazečů o zaměstnání u Městské policie Opava - tabulky vyhodnocení

Formuláře k vyplnění

Potřebné formuláře naleznete na této stránce v oddíle "Soubory ke stažení":

 • FORMULÁŘ ŽADATELE O PRÁCI U MĚSTSKÉ POLICIE OPAVA
 • Čestné prohlášení
 • Souhlas k prodloužení lhůty shromažďování údajů

Vyplněné formuláře zašlete na adresu Městská policie Opava, Krnovská 2860/71A, 746 01 Opava.

Žadatel s platným osvědčením

Jestliže žadatel doloží platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů,
zúčastní se zkráceného výběrového řízení, tj. osobního pohovoru.